Ля-ля-ля!Категории Степан Олiйник ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Колись Шаляпiна i Гмирю1 Без мiкрофона чув весь свiт, А цей — несе його, мов гирю, I за собою тягне дрiт. Спiшить на сцену перед нами I починає ще здаля Завзято бацати2 ногами Й варiювати3 ля-ля-ля! Хоч безголосий — Є в металi Запас незайманих джерел! Тож верещить динамiк в залi, Як недорiзаний козел! Збагни — чи спiв то, чи розмова? Щось шепче й вертиться, кружля. Анi мелодiï, нi слова! Лящить обридле ля-ля-ля! Я 6 не писав про безголосся I про таких молодикiв, Та щось багато розвелося У нас подiбних спiвакiв! ...Скiнчивши, радiо включаю, А в репродукторi4 здаля — З тiєю ж силою лунає Оте крикливе ля-ля-ля! 1 Шаляпiн Ф. (1873-1938) — росiйський спiвак; Гмиря Б. (1903-1969) — украïнський спiвак. 2 Бацати — рiзко бити. 3 Варiювати — спiвати по-рiзному. 4 Репродуктор (гучномовець) — радiопристрiй. Коментар У часи гумориста Степана Олiйника естраду, радiо, телебачення заполонили беззмiстовнi пiснi пiд фонограми. Та й музику iнколи важко було назвати музикою. Отже, поет виступив проти такого псевдомистецтва. На жаль, майже таке ж становище в музичнiй культурi й нинi. Замiть цiкавих, змiстовних, глибоких i щирих слiв — один рядок, що нав'язливо повторюється в рiзних варiацiях, оте саме ля-ля-ля. Недаремно ж кращi спiваки, композитори все частiше звертаються до народноï пiснi, що завжди була взiрцем єдностi змiсту та форми, слiв i мелодiï.

Метки Ля-ля-ля!, СТЕПАН ОЛIЙНИК, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, Ля-ля-ля, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Ля-ля-ля!